Close
title
f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
เปิดศูนย์บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.วิชาญ ผิวดำ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับส่วนราชการอื่น ได้แก่อำเภอสว่างแดนดิน ตำรวจทางหลวง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ขนส่งจังหวัดสาขาสว่างแดนดิน สถานีตำรวจภูธรอำเภอสว่างแดนดิน เปิดศูนย์บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยมี นายชัยธวัช พรหมวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) เป็นประธานในพิธี ณ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา – สว่างแดนดิน ที่กม.79+025 ด้านซ้ายทาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร