f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 74-6025-91-4 17/05/2567 642/30/67/77 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 74-6098-09-6 17/05/2567 642/30/67/78 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 44-0864-18-8 17/05/2567 642/30/67/81 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้กับเครื่องจักรหมายเลข 25-6817-05-8 17/05/2567 642/30/67/76 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ กม.122+800-กม.122+810 21/05/2567 642/45/67/179 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 21/05/2567 642/45/67/178 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในหน่วยงานสารบรรณ 17/05/2567 642/85/67/174 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในหน่วยงานพัสดุและสัญญา 16/05/2567 642/85/67/171 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในหมวดทางหลวงสว่างแดนดิน 16/05/2567 642/85/67/172 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติงานบำรุงรักษาต้นไม้ภายในบริเวณแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 15/05/2567 642/70/67/170 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตและติดตั้งป้ายจราจรบนทางหลวงภายในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 15/05/2567 642/60/67/169 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติงานตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 22,222,2094,2218 และ 2342 15/05/2567 642/60/67/168 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติงานตีเส้นจราจรทางหลวงหมายเลข 22,2091,2280,222,2308 และ 227 15/05/2567 642/60/67/167 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 15/05/2567 642/60/67/166 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock Pile ที่หมวดทางหลวงพังโคน 14/05/2567 642/60/67/165 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,091 รายการ