f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ตอน 4 ที่ กม.27+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 25/04/2567 E06021/บ.3/29/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพังโคนพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ-สทล.5กก.4บก.ทล.สกลนครหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพังโคน ทล.22 ตอนควบคุม 0302ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ที่กม.101+144-กม.101+246 (RT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 22/04/2567 E06021/บ.3/27/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 จ้างทำการงานราวกันอันตรายทล.222CS.0102ตอนเดื่อศรีคันไชย-หนองแวงกม.29+440-กม.29+620 RT.,ทล.2091CS.0102ตอนโคกสี-หนองแวงกม.47+170-กม.47+360 RT.,ทล.2177CS.0200นาน้อย-อากาศอำนวยกม.28+050-กม.28+230 LT.,ทล.2280CS.0102ตอนเจริญศิลป์-นาบัวกม.27+820-กม.28+000 LT. 18/04/2567 E06021/บ.3/16/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกคอน - ชัยยานนท์ ระหว่าง กม.4+800 - กม.6+600, กม.6+800 - กม.7+232 และ กม.11+000 - กม.11+828 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 96 ต้น) 09/04/2567 E06021/บ.3/5/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 ขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯชำรุด จำนวน 39 รายการ 15/08/2566 คค 06021/บ.3/1/256 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.2+000-22+000 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 01/04/2563 E 06021/พ.5.1/7/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 22 CS.0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ที่ กม.107+538 01/05/2562 642/60/62/192 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ