f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.2+000-22+000 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 01/04/2563 E 06021/พ.5.1/7/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 22 CS.0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ที่ กม.107+538 01/05/2562 642/60/62/192 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ