f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
สวมใส่ชุดผ้าไทยลายขอ
ลงวันที่ 22/02/2567

ดร.วิชาญ ผิวดำ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมสวมใส่ชุดผ้าไทยลายขอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทยของกรมทางหลวงพร้อมทั้งเป็นการนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญาคนไทยตามความเหมาะสมท้องถิ่น


'