f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการรหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2307 CS.0100 ตอน วานรนิวาส-บ้านเซือม ระหว่าง กม.25+940-กม.25+941 และทางหลวงหมายเลข 2308 CS.0100 ตอน บ้านขาม-บ้านเซือม ระหว่าง กม.18+000-กม.18+862 ผลผลิต 1 แห่ง 07/05/2567 642/-/67/146 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม-ห้วยบาง ระหว่าง กม.35+190-กม.47+255 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1,252 ตร.ม. 07/05/2567 สด.16/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร ที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพังโคน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ - สทล.5 กก.4 บก.ทล.สกลนคร หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพังโคน ทล.22 CS.0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ที่กม.101+144-กม.101+246 (RT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 22/04/2567 สด.36/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ตอน 4 ที่ กม.27+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 25/04/2567 E06021/บ.3/33/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 จ้างเหมาทำการงานราวกันอันตรายทล.222CS.0102ตอนเดื่อศรีคันไชย-หนองแวงกม.29+440-กม.29+620RT.,ทล.2091CS.0102ตอนโคกสี-หนองแวงกม.47+170-กม.47+360RT.,ทล.2177CS.0200ตอนนาน้อย-อากาศอำนวยกม.28+050-กม.28+230LT.,ทล.2280CS.0102ตอนเจริญศิลป์-นาบัวกม.27+820-กม.28+000LT. 18/04/2567 E06021/บ.3/31/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 จ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน 0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ตอน 5 ที่ กม.146+350 - กม.146+351 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1แห่ง) 03/04/2567 E06021/บ.3/22/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ตอน 5 ที่ กม.28+125 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 09/04/2567 E06021/บ.3/30/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 จ้างเหมาทำงานก่อสร้างสะพานลอย/ทางลอด หลังคาและส่วนประกอบสะพานลอย ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ตอน 4 ที่ กม.27+600 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 09/04/2567 E06021/บ.3/29/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารที่ทำการหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพังโคนพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ-สทล.5กก.4บก.ทล.สกลนครหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงพังโคน ทล.22 ตอนควบคุม 0302ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ที่กม.101+144-กม.101+246 (RT.) ปริมาณงาน 1 หลัง 09/04/2567 E06021/บ.3/27/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกคอน - ชัยยานนท์ ระหว่าง กม.4+800 - กม.6+600, กม.6+800 - กม.7+232 และ กม.11+000 - กม.11+828 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 96 ต้น) 09/04/2567 E06021/บ.3/28/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ตอน 1 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 680 ต้น) 03/04/2567 สด.27/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอน 0102 ตอน โคกสี - หนองแวง ระหว่าง กม.29+975 - กม.58+150 (เป็นช่วงๆ) ระยะทางดำเนินการ 28.175 กม. ผลผลิต 1 แห่ง 03/04/2567 สด.14/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0301 - 0302 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ - พังโคน ระหว่าง กม.131+450 - กม.162+667 (เป็นช่วงๆ) ระยะทางดำเนินการ 31.217 กม. ผลผลิต 1 แห่ง 03/04/2567 สด.13/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.52+469 (เป็นช่วงๆ) 03/04/2567 สด.15/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง สายในความควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 700 ต้น) 03/04/2567 E06021/บ.3/23/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 114 รายการ