f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 18/04/2566 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
2 09/02/2566 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
3 27/05/2565 การตรวจประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยประจำปี 2565
4 11/04/2565 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565
5 07/04/2565 กรมทางหลวง อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 พร้อมเปิด วิ่งฟรีมอเตอร์เวย์ 7 วัน เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนสู่ภูมิภาคต่างๆ
6 29/12/2564 เปิดศูนย์บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565
7 27/12/2562 เปิดศูนย์บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
8 24/12/2562 การเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2563 "จุดบริการห้องนํ้า"
9 09/12/2562 วันพ่อแห่งชาติ
10 17/11/2562 ให้ความช่วยเหลือดับไฟ
11 16/10/2562 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
12 14/08/2562 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
13 05/08/2562 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
14 19/06/2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามการแก้ไขปัญหาจุดกลับรถและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
15 15/05/2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯเดินทางมาตรวจและติดตามโครงข่ายคมนาคมและโครงการที่สำคัญ