f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/04/2567 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
2 22/02/2567 สวมใส่ชุดผ้าไทยลายขอ
3 22/02/2567 ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ(COP)
4 21/02/2567 ประชุมหารือแนวทางเส้นทางตัดผ่านบ่อขยะเทศบาลตำบลสว่างแดนดินร่วมกับส่วนราชการ
5 19/02/2567 ลงพื้นที่สอบสวนอุบัติเหตุกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัสกลนคร
6 19/02/2567 กิจกรรมเคารพธงชาติ พร้อมร้องเพลงชาติไทยเพื่อเทิดทูนสถาบันของชาติ
7 18/02/2567 เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรี (นายเศรษฐา ทวีสิน) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
8 16/02/2567 ประชุมคณะกรรมการกลุ่มภารกิจ ด้านเศรฐกิจ ครั้งที่ 1/2567
9 05/02/2567 เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย
10 05/02/2567 ร่วมรณรงค์ใส่เครื่องแต่งกายประจำวัน
11 28/12/2566 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567
12 18/04/2566 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
13 09/02/2566 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
14 27/05/2565 การตรวจประเมินผลงานบำรุงทาง งานอำนวยความปลอดภัยประจำปี 2565
15 11/04/2565 เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565