f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/12/2562 เปิดศูนย์บริการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
2 24/12/2562 การเตรียมความพร้อมเทศกาลปีใหม่ 2563 "จุดบริการห้องนํ้า"
3 09/12/2562 วันพ่อแห่งชาติ
4 17/11/2562 ให้ความช่วยเหลือดับไฟ
5 16/10/2562 พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
6 14/08/2562 วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
7 05/08/2562 ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
8 19/06/2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามการแก้ไขปัญหาจุดกลับรถและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
9 15/05/2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯเดินทางมาตรวจและติดตามโครงข่ายคมนาคมและโครงการที่สำคัญ
10 21/04/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ รองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนา ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ
11 20/12/2561 ขท.สกลนคร ๒ ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยปีใหม่ ๒๕๖๒ รองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนา ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ