f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานดำเนินงานในสำนักงานหมวดทางหลวงวานรนิวาส 26/05/2566 642/40/66/166 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานดำเนินงานในสำนักงานหมวดทางหลวงสว่างแดนดิน 26/05/2566 642/40/66/165 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ช่วงระหว่าง กม.56+050-กม.60+500 LT.RT.เป็นช่วงๆ 26/05/2566 642/60/66/164 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.80-2517 จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 24/05/2566 642/60/66/162 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 ซื้อกรวยยางติดเทปสะท้อนแสงสีขาว ขนาด 80 ซม. จำนวน 150 อัน เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 22/05/2566 642/60/66/154 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ที่ กม.124+200 23/05/2566 642/45/66/160 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ที่ กม.124+200 23/05/2566 642/60/66/159 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 ซื้อธง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัชกาลที่ 10 22/05/2566 642/85/66/157 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 22/05/2566 642/60/66/156 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 22/05/2566 642/35/66/155 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 ซื้อกำแพงพลาสติกขนาด 50x80x100 ซม. จำนวน 40 อัน เพื่อใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงสว่างแดนดิน และรหัสงาน 21660 งานบริหารอำนวยการสำนักงานหมวดทางหลวงพังโคน 22/05/2566 642/60/66/158 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 19/05/2566 642/70/66/153 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 ราการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติหน่วยงานวางแผน 16/05/2566 642/85/66/151 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 จ้างเหมาทำการรหัสงาน 21113 งานปรับระดับทางหลวงหมายเลข 2280 CS.0102 ตอน เจริญศิลป์-นาบัว ระหว่าง กม.31+446-กม.31+620 เนื่องผิวทางหน้าหลุดร่อนและมีรอยแตกเป็นช่วงๆ หากปล่อยไว้อาจทำให้เสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ และยากต่อการบำรุงรักษา จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ้าง 02/05/2566 642/-/66/148 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 09/05/2566 642/35/66/149 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,355 รายการ