f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 29/09/2563 642/40/63/380 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 29/09/2563 642/40/63/379 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 29/09/2563 642/40/63/378 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A.4 จำนวน 80 รีม เพื่อสำรองใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 29/09/2563 642/40/63/377 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงสำนักงานหน่วยงานปรับซ่อมแขวงฯ 28/09/2563 642/60/63/376 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - บ้านยา ที่ กม.59+697 บริเวณคอสะพาน 28/09/2563 642/60/63/375 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 12 ตัว เพื่อใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 28/09/2563 642/40/63/374 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 28/09/2563 642/40/63/373 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 28/09/2563 642/40/63/372 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 ซื้อกล่องถ่ายภาพระบบ DIGITAL ความละเอียด 24.1 ล้านฟิกเชล พร้อม Dual Pixel COMS AF ยี่ห้อ Canon EOS M50 Kit 15-45 mm จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้งานสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 28/09/2563 642/40/63/371 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานสำนักงานแขวงฯ 24/09/2563 642/40/63/370 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานสำนักงานแขวงฯ 24/09/2563 642/40/63/369 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานสำนักงานแขวงฯ 23/09/2563 642/40/63/367 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ,หน่วยงานการเงินและบัญชี,หน่วยงานพัสดุและสัญญาและ หน่วยงานสารสนเทศ 23/09/2563 642/40/63/366 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานอำนวยความปลอดภัย 23/09/2563 642/40/63/365 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 609 รายการ