f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 227 CS.0302 กม.159+357-กม.709 ทล.2094 CS.0100 กม.0+025-กม.15+900 15/11/2562 15/11/2562 642/45/63/32 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ รหัส 21660 งานอำนวยการหมวดฯ ทล.2094 CS.0102 กม.37+069 15/11/2562 15/11/2562 642/60/63/31 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 13/11/2562 13/11/2562 642/35/63/30 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 12/11/2562 12/11/2562 642/60/63/29 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงวานรนิวาส 12/11/2562 12/11/2562 642/60/63/28 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 22,222 และ 227 12/11/2562 12/11/2562 642/45/63/27 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ในหมวดทางหลวงวานรนิวาส 11/11/2562 11/11/2562 642/60/63/26 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม-ห้วยบาง ระหว่าง กม.24+250 - กม.46+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 199,678 ตร.ม. 11/11/2562 11/11/2562 642/63/24 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ซ่อมติดตั้งป้ายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.76+000-79+000 08/11/2562 08/11/2562 642/60/63/23 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์-ท่าก้อน ระหว่าง กม.38+000 - กม.63+644 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 199,064 ตร.ม. 07/11/2562 07/11/2562 642/63/22 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ระหว่าง กม.6+155 - กม.42+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 199,967.55 ตร.ม. 07/11/2562 07/11/2562 642/63/21 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 จ้างซ่อมสะพานและโครงสร้าง (ทาสีสะพาน) ในความควบคุมของ หมวดฯสว่างแดนดิน,หมวดฯพังโคน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0301-0302 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.56+392-กม.75+865 และ กม.104+891-กม.137+917 จำนวน 6,474.62 ตร.ม. 07/11/2562 07/11/2562 642/63/20 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0101 ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+500 ทางหลวงหมายเลข 2379 ตอนควบคุม 0100 กม.0+000 - กม.4+336 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 198,192.000 ตร.ม. 05/11/2562 05/11/2562 642/63/19 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ระหว่าง กม.104+700 - กม.120+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 199,949.15 ตร.ม. 05/11/2562 05/11/2562 642/63/18 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 05/11/2562 05/11/2562 642/60/63/17 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 281 รายการ