f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 24/05/2564 642/40/64/176 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงอากาศอำนวย 24/05/2564 642/60/64/175 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงคลังน้ำมัน และคลังพัสดุในสำนักงานแขวงฯ 21/05/2564 642/60/64/172 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ 21/05/2564 642/85/64/171 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบริเวณสำนักงานแขวงฯ สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 20/05/2564 642/40/64/170 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 20/05/2564 642/45/64/169 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 22 CS.0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่กม.118+480,กม.122+246 และทางหลวงหมายเลข 227 CS.0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ที่กม.128+485 18/05/2564 642/45/64/168 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 17/05/2564 642/60/64/167 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 จ้างเหมาปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานจากหมวดการทางเป็นหมวดทางหลวง จำนวน 3 งาน จึงเห็นสมควรปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานหมวดการทางเป็นหมวดทางหลวง 14/05/2564 642/64/166 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 ซื้อทราย จำนวน 20 ลบ.ม. เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 06/05/2564 642/60/64/164 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานในหมวดฯสว่างแดนดิน 05/05/2564 642/85/64/163 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานเฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคล และประดับหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 03/05/2564 642/85/64/162 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารสนเทศ 29/04/2564 642/85/64/161 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 29/04/2564 642/60/64/160 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยสถานที่และยามรักษาการณ์ 29/04/2564 642/70/64/159 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 793 รายการ