f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อธงตราสัญลักษณ์ (สมเด็จพระบรมราชินี) ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 60 ผืน 02/06/2563 642/60/63/250 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 จ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0101 ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์ ระหว่าง กม.13+401 - กม.13+650 ระยะทางดำเนินการ 0.249 กม. ปริมาณงาน 1,196 ตร.ม. 02/06/2563 642/63/249 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 จ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.107+155.50 - กม.107+317.50 ระยะทางดำเนินการ 0.162 กม. ปริมาณงาน 1,207 ตร.ม. 02/06/2563 642/63/248 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดทางหลวงวานรนิวาสและ หมวดทางหลวงพังโคน 01/06/2563 642/35/63/246 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 01/06/2563 642/35/63/245 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 จ้างเหมาซ่อมแซม (ทำความสะอาดดวงโคม) สายทางในความควบคุมของ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จำนวน 2,898 ดวง 29/05/2563 642/63/243 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 ซื้อกำแพงพลาสติก 50x80x100 ซม. จำนวน 13 อัน เพื่อใช้งานบำรุงปกติ งานปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.114+872 ด้ายซ้ายทาง 27/05/2563 642/60/63/241 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานในหน่วยงานสารบรรณ 27/05/2563 642/40/63/240 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงราวกันอันตราย จำนวน 1,050 อัน เนื่องจากเป้าสะท้อนแสงราวกันอันตรายทางโค้งและคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 22 และทางหลวงหมายเลข 227 ชำรุดไม่สะท้อนแสง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นและลดการเกิดอุบัติเหตุงานอำนวยความปลอดภัยจึงเห็นสมควร จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงราวกันอันตราย 27/05/2563 642/63/239 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 ซื้อหลอดไฟฟ้า LED ขนาด 20 W. จำนวน 30 หลอด เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าบนสำนักงานแขวงฯ 26/05/2563 642/45/63/238 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานพัสดุและสัญญา 26/05/2563 642/40/63/237 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 22 CS.0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.114+872 ด้านซ้ายทาง 25/05/2563 642/45/63/235 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงพังโคน 25/05/2563 642/60/63/234 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด เนื่องด้วยทางหลวงหมายเลข 2218 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ระหว่าง กม.14+150 - กม.14+675 เป็นทางแยกเข้าย่านชุมชน ทำให้เกิดอันตรายบ่อยครั้ง 22/05/2563 642/63/233 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ผลิตป้ายและติดตั้งทางหลวงหมายเลข 2218 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ระหว่าง กม.14+150 - กม.14+675 และทางหลวงหมายเลข 2280 ระหว่าง กม.22+000 - กม.23+000 22/05/2563 642/60/63/232 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 507 รายการ