f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติหน่วยสถานที่และยามรักษาการณ์ปรับปรุงซ่อมแซมในบริเวณแขวงฯ 21/01/2565 642/60/65/107 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติฝ่ายบริหาร 19/01/2565 642/85/65/106 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในหน่วยงานพัสดุและสัญญา 17/01/2565 642/85/65/105 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 ซื้อสายไฟฟ้า NYY 3x10 มม. มอก.11-2531 จำนวน 50 เมตร เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2094 กม.49+624-กม.49+674 บ้านกุดเรือคำ 14/01/2565 642/45/65/104 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 ซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 ตู้ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในสายทางควบคุมแขวงฯ ทล.2094 กม.49+673 ขวาทางและทล.227 กม.160+200 ขวาทางและทล.22 กม.77+360 ซ้ายทางและทล.2094 กม.35+480 ขวาทาง 14/01/2565 642/45/65/103 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 13/01/2565 642/35/65/102 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 ซื้อปูนซีเมนซ์ปอร์ตแลนด์ มอก.80-2517 จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 12/01/2565 642/60/65/101 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตและติดตั้งป้าย ทล.22 ระหว่าง กม.7+000-กม.75+252 11/01/2565 642/60/65/100 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมผิวทางโดยกอง Stock Pile ที่หมวดทางหลวงพังโคน 10/01/2565 642/60/65/99 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตและติดตั้งป้าย ทล.227 CS.0302 ตอน วาริชภูมิ-พังโคน ที่กม.160+550 (สามแยกบ้านนาเหมือง) 27/12/2564 642/60/65/97 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 จ้างเหมางานซ่อมทาสีสะพาน คสล. จำนวน 1 งาน เนื่องจากหน่วยงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงฯ ได้สำรวจสะพาน คสล.ในทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงฯ สีสกปรกมองไม่ชัดเจน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทาง 23/12/2564 642/65/96 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในความควบคุมของหมวดฯ กุดบาก 22/12/2564 642/60/65/95 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 จ้างทำป้ายไวนิล 7 รายการ เพื่อใช้งานติดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2565 22/12/2564 642/65/94 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตและติดตั้งป้าย, ซ่อมแซม Barricade ทล.222 CS.0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย-หนองแวง ช่วง กม.17+212-กม.41+640 22/12/2564 642/60/65/93 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตและติดตั้งป้ายแนะนำจุดให้บริการห้องน้ำประชาชน, ห้องน้ำผู้พิการ 22/12/2564 642/60/65/92 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,022 รายการ