f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 06/08/2563 642/35/63/315 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 227 บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ที่ กม.143+585 ด้านซ้ายทาง 04/08/2563 642/60/63/313 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดทางหลวงวานรนิวาส,หมวดทางหลวงอากาศอำนวย,หมวดทางหลวงกุดบาก 03/08/2563 642/35/63/312 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟและปรับปรุงบริเวณทางเบี่ยงทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.113+500 - กม.115.250 03/08/2563 642/45/63/311 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.114+845 บริเวณเกาะกลาง 30/07/2563 642/60/63/309 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 30/07/2563 642/35/63/308 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ผลิตและติดตั้ง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.123+000 - กม.137+910 24/07/2563 642/60/63/306 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ผลิตและติดตั้ง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.123+000 - กม.137+910 24/07/2563 642/60/63/305 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 2342 ตอน สว่างแดนดิน - ส่องดาว ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+213 24/07/2563 642/60/63/304 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ที่ กม.76+540 23/07/2563 642/60/63/303 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ 23/07/2563 642/40/63/302 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับถังดับเพลิงบริเวณแขวงฯ และหมวดฯ 20/07/2563 642/63/299 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตควบคุมแขวงฯ 20/07/2563 642/45/63/298 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 20/07/2563 642/35/63/296 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมไฟบ้านพัก รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (บ) 14/07/2563 642/40/63/294 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 557 รายการ