f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2563 08/10/2563 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 08/10/2563 86,876.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 29/09/2563 70,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 29/09/2563 45,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 29/09/2563 6,943.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A.4 จำนวน 80 รีม เพื่อสำรองใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 29/09/2563 10,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงสำนักงานหน่วยงานปรับซ่อมแขวงฯ 28/09/2563 45,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - บ้านยา ที่ กม.59+697 บริเวณคอสะพาน 28/09/2563 37,390.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 2 บานเลื่อน จำนวน 12 ตัว เพื่อใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 28/09/2563 66,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 28/09/2563 54,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 10 เครื่อง เพื่อใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 28/09/2563 379,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อกล่องถ่ายภาพระบบ DIGITAL ความละเอียด 24.1 ล้านฟิกเชล พร้อม Dual Pixel COMS AF ยี่ห้อ Canon EOS M50 Kit 15-45 mm จำนวน 1 ตัว เพื่อใช้งานสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 28/09/2563 25,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานสำนักงานแขวงฯ 24/09/2563 76,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานสำนักงานแขวงฯ 24/09/2563 10,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานสำนักงานแขวงฯ 23/09/2563 69,375.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 631 รายการ