f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 227 CS.0302 กม.159+357-กม.709 ทล.2094 CS.0100 กม.0+025-กม.15+900 15/11/2562 99,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ รหัส 21660 งานอำนวยการหมวดฯ ทล.2094 CS.0102 กม.37+069 15/11/2562 13,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 13/11/2562 78,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนฯชำรุด จำนวน 26 รายการ (รวมขายครั้งเดียว) 12/11/2562 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 12/11/2562 28,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงวานรนิวาส 12/11/2562 86,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 22,222 และ 227 12/11/2562 94,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ในหมวดทางหลวงวานรนิวาส 11/11/2562 29,314.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม-ห้วยบาง ระหว่าง กม.24+250 - กม.46+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 199,678 ตร.ม. 11/11/2562 99,839.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 11/11/2562 947,756.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ซ่อมติดตั้งป้ายทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.76+000-79+000 08/11/2562 51,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์-ท่าก้อน ระหว่าง กม.38+000 - กม.63+644 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 199,064 ตร.ม. 07/11/2562 99,532.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ระหว่าง กม.6+155 - กม.42+000 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 199,967.55 ตร.ม. 07/11/2562 99,983.78 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างซ่อมสะพานและโครงสร้าง (ทาสีสะพาน) ในความควบคุมของ หมวดฯสว่างแดนดิน,หมวดฯพังโคน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0301-0302 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.56+392-กม.75+865 และ กม.104+891-กม.137+917 จำนวน 6,474.62 ตร.ม. 07/11/2562 459,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0101 ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+500 ทางหลวงหมายเลข 2379 ตอนควบคุม 0100 กม.0+000 - กม.4+336 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 198,192.000 ตร.ม. 05/11/2562 99,096.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 289 รายการ