f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อสายไฟฟ้า VCT 4x2.5 Sqm มอก.11-2531 จำนวน 300 เมตร เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.227 CS.0302 ตอน วาริชภูมิ-พังโคน ระหว่าง กม.162+543-กม.162+667 24/01/2565 40,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสายทางควบคุมแขวงฯ 21/01/2565 36,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมผิวทางโดยกอง Stock Pile ที่หมวดทางหลวงอากาศอำนวย 21/01/2565 125,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติหน่วยสถานที่และยามรักษาการณ์ปรับปรุงซ่อมแซมในบริเวณแขวงฯ 21/01/2565 8,875.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติฝ่ายบริหาร 19/01/2565 13,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 16 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในหน่วยงานพัสดุและสัญญา 17/01/2565 16,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อสายไฟฟ้า NYY 3x10 มม. มอก.11-2531 จำนวน 50 เมตร เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2094 กม.49+624-กม.49+674 บ้านกุดเรือคำ 14/01/2565 10,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน 4 ตู้ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในสายทางควบคุมแขวงฯ ทล.2094 กม.49+673 ขวาทางและทล.227 กม.160+200 ขวาทางและทล.22 กม.77+360 ซ้ายทางและทล.2094 กม.35+480 ขวาทาง 14/01/2565 107,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 13/01/2565 248,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อปูนซีเมนซ์ปอร์ตแลนด์ มอก.80-2517 จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 12/01/2565 20,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตและติดตั้งป้าย ทล.22 ระหว่าง กม.7+000-กม.75+252 11/01/2565 24,540.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมผิวทางโดยกอง Stock Pile ที่หมวดทางหลวงพังโคน 10/01/2565 91,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตและติดตั้งป้าย ทล.227 CS.0302 ตอน วาริชภูมิ-พังโคน ที่กม.160+550 (สามแยกบ้านนาเหมือง) 27/12/2564 33,405.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมางานซ่อมทาสีสะพาน คสล. จำนวน 1 งาน เนื่องจากหน่วยงานอำนวยความปลอดภัยของแขวงฯ ได้สำรวจสะพาน คสล.ในทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงฯ สีสกปรกมองไม่ชัดเจน เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทาง 23/12/2564 467,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในความควบคุมของหมวดฯ กุดบาก 22/12/2564 11,220.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,074 รายการ