f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 07/06/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 24/05/2564 13,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงอากาศอำนวย 24/05/2564 96,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้งานปรับปรุงคลังน้ำมัน และคลังพัสดุในสำนักงานแขวงฯ 21/05/2564 26,955.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ 21/05/2564 20,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบริเวณสำนักงานแขวงฯ สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 20/05/2564 20,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 20/05/2564 149,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 22 CS.0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่กม.118+480,กม.122+246 และทางหลวงหมายเลข 227 CS.0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ที่กม.128+485 18/05/2564 63,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 17/05/2564 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานจากหมวดการทางเป็นหมวดทางหลวง จำนวน 3 งาน จึงเห็นสมควรปรับปรุงป้ายชื่อสำนักงานหมวดการทางเป็นหมวดทางหลวง 14/05/2564 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อทราย จำนวน 20 ลบ.ม. เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 06/05/2564 14,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานในหมวดฯสว่างแดนดิน 05/05/2564 12,270.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานเฉลิมพระเกียรติวันฉัตรมงคล และประดับหน้าสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 03/05/2564 16,180.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน 6 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารสนเทศ 29/04/2564 23,650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 29/04/2564 18,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 825 รายการ