f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานดำเนินงานในสำนักงานหมวดทางหลวงวานรนิวาส 26/05/2566 6,442.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานดำเนินงานในสำนักงานหมวดทางหลวงสว่างแดนดิน 26/05/2566 8,590.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตป้ายจราจรทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ช่วงระหว่าง กม.56+050-กม.60+500 LT.RT.เป็นช่วงๆ 26/05/2566 78,295.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.80-2517 จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 24/05/2566 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อกรวยยางติดเทปสะท้อนแสงสีขาว ขนาด 80 ซม. จำนวน 150 อัน เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 22/05/2566 111,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ที่ กม.124+200 23/05/2566 39,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ที่ กม.124+200 23/05/2566 8,635.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อธง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รัชกาลที่ 10 22/05/2566 8,970.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 22/05/2566 438,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 22/05/2566 290,440.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อกำแพงพลาสติกขนาด 50x80x100 ซม. จำนวน 40 อัน เพื่อใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของหมวดทางหลวงสว่างแดนดิน และรหัสงาน 21660 งานบริหารอำนวยการสำนักงานหมวดทางหลวงพังโคน 22/05/2566 156,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 19/05/2566 5,325.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 5 ราการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติหน่วยงานวางแผน 16/05/2566 6,130.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการรหัสงาน 21113 งานปรับระดับทางหลวงหมายเลข 2280 CS.0102 ตอน เจริญศิลป์-นาบัว ระหว่าง กม.31+446-กม.31+620 เนื่องผิวทางหน้าหลุดร่อนและมีรอยแตกเป็นช่วงๆ หากปล่อยไว้อาจทำให้เสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ และยากต่อการบำรุงรักษา จึงมีความประสงค์ขออนุมัติจ้าง 02/05/2566 498,999.48 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 09/05/2566 294,966.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,418 รายการ