f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 เรื่อง ขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนฯ (ชำรุด) จำนวน 40 รายการ 23/11/2564 คค06021/พ.5.3/1/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 จ้างก่อสร้างโครงการงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงทางหลวงขยายทางจราจรเพิ่ม ๑ ช่องทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน วาริชภูมิ - พังโคน ระหว่าง กม.๑๖๒+๕๔๓ - กม.๑๖๒+๖๖๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/07/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจรTRAFFIC SIGN PLATEชนิดVERY HIGH INTENSITY GRADEทางหลวงหมายเลข2094 ตอนควบคุม0101 ตอนพรรณานิคม-ผาอินทร์ ระหว่าง กม.0+000-กม.17+000(เป็นช่วงๆ)และตอนควบคุม 0102 ตอนผาอินทร์-ท่าก้อน ระหว่างกม.17+000-กม.63+644(เป็นช่วงๆ)ผลผลิต1แห่ง 30/11/2563 E 06021/พ.5.1/32/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจรTRAFFIC SIGN PLATE ชนิดVERY HIGH INTENSITY GRADEทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอนสว่างแดนดิน-โคกสี ระหว่าง กม.0+000-กม.22+000(เป็นช่วงๆ)และตอนควบคุม 0102 ตอนโคกสี-หนองแวง ระหว่าง กม.22+000-กม.58+759(เป็นช่วงๆ)ผลผลิต 1 แห 30/11/2563 E 06021/พ.5.1/31/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ระหว่าง กม.128+030 - กม.159+550 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.31+400 - กม.31+940 ผลผลิต 1 30/11/2563 E 06021/พ.5.1/30/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ระหว่าง กม.6+000 - กม.37+995 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2308 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านขาม - บ้านเซือม ระหว่าง กม.1+930 - กม.2+670 (เป็นช่วงๆ) ผลผ 30/11/2563 E 06021/พ.5.1/29/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกคอน - ชัยยานนท์ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+005 - กม.1+515 และ กม.2+700 - กม.7+750 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 2,689 SQ.M) 30/11/2563 E 06021/พ.5.1/28/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสี - หนองแวง ตอน 2 ระหว่าง กม.50+000 - กม.50+740 และ กม.51+875 - กม.58+675 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,073 SQ.M.) 30/11/2563 E 06021/พ.5.1/27/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร TRAFFIC SIGN PLATE ชนิดVERY HIGH INTENSITY GRADEทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101ตอนเดื่อศรีคันไชย-หนองแวง ระหว่าง กม.0+000-กม.6+085(เป็นช่วงๆ)และ0102 ตอนเดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ระหว่างกม.6+085-กม.42+000(เป็นช่วงๆ) ผลผิต 1 27/11/2563 E 06021/พ.5.1/26/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร TRAFFIC SIGN PLATE ชนิดมีเฟรมและไม่มีเฟรม ชนิดVERY HIGH INTENSITY GRADE ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม-ห้วยบาง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.52+469(เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 269.62 ตร.ม.) 27/11/2563 E 06021/พ.5.1/25/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอนควบคุม 0100 ตอน วานรนิวาส - บ้านเซือม ตอน 2 ระหว่าง กม.1+161 - กม.4+246 LT.,RT. (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 27/11/2563 E 06021/พ.5.1/24/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ตอน 2 ระหว่าง กม.125+216 - กม.125+626 และ กม.125+733-กม.126+053 CL. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 34 ต้น) 27/11/2563 E 06021/พ.5.1/23/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ตอน 1 ระหว่าง กม.120+097 - กม.120+493 CL. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 26 ต้น) 27/11/2563 E 06021/พ.5.1/22/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ตอน 4 ระหว่าง กม.130+095 - กม.130+821 CL. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 27/11/2563 E 06021/พ.5.1/21/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 จ้างเหมางานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ตอน 5 ระหว่าง กม.132+511 - กม.133+171 CL. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 27/11/2563 E 06021/พ.5.1/20/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 70 รายการ