f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมางานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ – นาบัว ระหว่าง กม.28+350 – กม.29+034 LT., กม.32+330 – กม.33+014 LT., และ กม.34+146 – กม.34+650 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 55 ต้น) 23/11/2565 สด.20/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม – ห้วยบาง ตอน 2 ระหว่าง กม.38+553 – กม.39+807 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 39 ต้น) 01/11/2565 สด.17/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสี – หนองแวง ระหว่าง กม.49+925 – กม.51+473 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 44 ต้น) 01/11/2565 สด.18/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 งานจ้างเหมาทำการงานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ – ท่าก้อน ตอน 1 ที่ กม.31+572.00 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/11/2565 สด.16/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 จ้างเหมาทำกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.74+850 - กม.76+500 ระยะทางดำเนินการ 1.650 กม. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน SSB 339 ม.) 29/09/2565 สด.19/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 จ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101 ตอน พังโคน - เดื่อศรีคันไชย ระหว่าง กม.1+220 - กม.2+010 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 21 เมตร) ระยะดำเนินการ 0.790 กม. ปริมาณงาน 17,210 ตร.ม. 29/09/2565 สด.13/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.126+582 - กม.128+747 (มีสะพาน 2 แห่ง รวมยาว 39 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 2.165 กม. ปริมาณงาน 46,969 ตร.ม. 28/09/2565 สด.14/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสี - หนองแวง ระหว่าง กม.43+250 - กม.45+830 และ กม.48+892 - กม.49+560 (มีสะพาน 1 แห่ง รวมยาว 25 เมตร) ระยะทางดำเนินการ 3.248 กม. ปริมาณงาน 27,982 ตร.ม. 29/09/2565 สด.9/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ระหว่าง กม.145+300 - กม.146+102 และ กม.146+244 - กม.147+265 ระยะดำเนินการ 1.823 กม. ปริมาณงาน 16,275 ตร.ม. 28/09/2565 สด.8/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ระหว่าง กม.3+665 - กม.7+195 (มีสะพาน 6 แห่ง รวมยาว 246 เมตร) ระยะดำเนินการ 3.530 กม. ปริมาณงาน 28,665 ตร.ม. 28/09/2565 สด.11/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 จ้างเหมาทำการกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ผาอินทร์ – ท่าก้อน ระหว่าง กม.25+340 – กม.25+750 RT.,LT. (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/09/2565 สด.10/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 จ้างเหมาทำงานกิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอน สูงเนิน – สี่แยก ระหว่าง กม.2+700 – กม.3+535 ระยะทางดำเนินการ 0.835 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/09/2565 สด.6/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 จ้างเหมาทำงาน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอน คำเพิ่ม – ห้วยบาง ระหว่าง กม.22+125 – กม.22+575 ระยะทางดำเนินการ 0.450 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/09/2565 สด.7/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 จ้างเหมาทำกิจกรรมก่อสร้าง ทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน บ้านผาสุก – วาริชภูมิ ระหว่าง กม.122+737 – กม.123+637 ระยะทางดำเนินการ 0.900 กม. 28/09/2565 สด.4/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 จ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7 -8) แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ.สกลนคร ภายในบริเวณแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ.สกลนคร 20/09/2565 สด.2/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 88 รายการ