f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ พังโคน, หมวดฯ วานรนิวาส 04/06/2562 04/06/2562 642/35/62/215 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในงานทาสี CURB ทางหลวงหมายเลข 222 CS.0102 04/06/2562 04/06/2562 642/60/62/214 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ตีเส้นทางคนข้าม ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 22 และตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 2091 12/03/2562 12/03/2562 642/35/62/132 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2562 15/01/2562 642/62/82 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,168 ต้น) 24/01/2562 24/01/2562 E 06021/พ.5.1/36/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ