f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในทางหลวงหมายเลข 22 CS.0302 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ที่กม.109+800 04/03/2567 642/45/67/118 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 จ้างเหมาทำการรหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 227 CS.0301 ตอน บ้านผาสุก-วาริชภูมิ ระหว่าง กม.121+850-กม.128+900 เป็นช่วงๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/07/2566 642/-/66/194 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติใชซ่อมผิวทางโดยกอง Stock Pile ที่หมวดทางหลวงอากาศอำนวย 24/02/2566 642/60/66/102 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในสายทางหมวดฯ อากาศอำนวย 16/11/2565 642/60/66/51 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงอากาศอำนวย 15/06/2563 642/60/63/260 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 10/04/2563 642/40/63/182 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติตติดตั้งป้ายทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ผาอินทร์-ท่าก้อน ระหว่าง กม.49+000-กม.58+000 10/04/2563 642/60/63/181 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ 26/02/2563 642/60/63/134 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ พังโคน, หมวดฯ วานรนิวาส 04/06/2562 642/35/62/215 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในงานทาสี CURB ทางหลวงหมายเลข 222 CS.0102 04/06/2562 642/60/62/214 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ตีเส้นทางคนข้าม ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์ ทางหลวงหมายเลข 22 และตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 2091 12/03/2562 642/35/62/132 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/01/2562 642/62/82 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,168 ต้น) 24/01/2562 E 06021/พ.5.1/36/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ