f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 07/05/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2567 05/04/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 07/03/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 06/02/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566 03/01/2567 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 08/12/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566 06/11/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 02/10/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 04/09/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 04/08/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 04/07/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 07/06/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 08/05/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 04/04/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 03/03/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 58 รายการ