f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 08/05/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 04/04/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 03/03/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2566 03/02/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 10/01/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 02/12/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 03/11/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 04/10/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 05/09/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2565 05/08/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2565 18/07/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 13/06/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 05/05/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2565 05/04/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 25/03/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 46 รายการ