f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 11/11/2562 11/11/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 02/10/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 02/09/2562 02/09/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 01/08/2562 01/08/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 4 จาก 4 รายการ