f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 07/06/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2564 07/05/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564 02/04/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564 03/03/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564 05/02/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563 07/01/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563 03/12/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563 12/11/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2563 08/10/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563 10/09/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 06/08/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 03/07/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 04/06/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563 12/05/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 23 รายการ