f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2563 08/10/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2563 10/09/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กรกฎาคม 2563 06/08/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 03/07/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 04/06/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน เมษายน 2563 12/05/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2563 02/04/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2563 04/03/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 ประกาศผลการดำเนินผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม ปี 2563 04/02/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 07/01/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2562 11/12/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 11/11/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 02/09/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2562 01/08/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ