f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2566 ถึง เตือน มีนาคม พ.ศ.2566) 04/04/2566 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2566 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ใได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ถึง เดือน กันยายน 2565) 04/10/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ.2565 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 ) 03/08/2565 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 04/04/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีเฉพาะเจาะจง) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564) 14/01/2565 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
7 รายงานจัดซื้อจัดจ้างระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2564 07/10/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) 02/07/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
9 ประกาศผู้ชนะไตรมาสที่ 2 22/04/2564 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
10 การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 08/10/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
11 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้การคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ.2563) 03/04/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้การคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง ธันวาคม พ.ศ.2562) 04/02/2563 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง กันยายน พ.ศ.2562) 02/10/2562 - แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ