f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
571 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 27/02/2562 99,740.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
572 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 27/02/2562 84,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
573 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/02/2562 13,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
574 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ วานรนิวาส 22/02/2562 5,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
575 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ระหว่าง กม.40+796 - กม.40+971 18/02/2562 9,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
576 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงซ่อมทาสีเกาะกลาง ทางหลวงหมาย 22 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ระหว่าง 76+538-กม.77+709 15/02/2562 10,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
577 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมผิวทางโดยกอง Stock Pile ที่หมวดทางหลวงวานรนิวาส 14/02/2562 90,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
578 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 13/02/2562 5,492.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
579 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 12/02/2562 80,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
580 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ กุดบาก 08/02/2562 5,492.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
581 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน, หมวดฯ วานรนิวาส, หมวดฯ อากาศอำนวย 06/02/2562 16,476.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
582 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 05/02/2562 5,240.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
583 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน-สี่แยก กม.0+885-กม.1+098 ปริมาณงาน 1,917 ตร.ม. 01/02/2562 498,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
584 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ พังโคน 01/02/2562 5,412.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
585 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 01/02/2562 79,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 571 ถึง 585 จาก 629 รายการ