f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
526 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 09/04/2562 98,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
527 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 09/04/2562 94,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
528 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 05/04/2562 5,992.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
529 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 05/04/2562 99,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
530 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติประดับธงพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 หน้าสำนักงานแขวงฯ และหมวดฯ 04/04/2562 21,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
531 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ พังโคน 04/04/2562 5,992.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
532 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 2091 ที่ กม.49+722 (บริเวณสี่แยกกุดเรือคำ) 04/04/2562 26,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
533 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตป้ายจราจร ติดตั้ง ทล. 2091 04/04/2562 95,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
534 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) วัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2094 04/04/2562 55,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
535 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 03/04/2562 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
536 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/04/2562 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
537 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 28/03/2562 24,350.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
538 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 27/03/2562 38,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
539 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน-สูงเนิน ระหว่าง กม.104+000-กม.117+000 27/03/2562 99,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
540 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติรักษาต้นไม้บริเวณสำนักงานแขวงฯ และสายทางควบคุมของแขวงฯ สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 27/03/2562 64,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 526 ถึง 540 จาก 631 รายการ