f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
586 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ พังโคน 01/02/2562 5,412.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
587 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 01/02/2562 79,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
588 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.38+000-กม.63+644 ระยะทาง 25.644 กม. จำนวน 199,064 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงามจึงเห็นสมควรจ้างตัดหญ้ 29/01/2562 99,532.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
589 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2355 CS.0100 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ระหว่าง กม.0+100-กม.23+740 ระยะทาง 23.640 กม. จำนวน 198,815 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงามจึงเห็นสมควรจ้างตัดหญ้า 29/01/2562 99,407.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
590 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในทางหลวงมายเลข 2094 กม.62+000-กม.62+700 เพื่อให้ผิวทางมีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 29/01/2562 20,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
591 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 29/01/2562 397,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
592 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/01/2562 9,140.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
593 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2218 CS.0100 ตอน คำเพิ่ม-ห้วยบาง ระหว่าง กม.24+250 - กม.46+000 จำนวน 199,678 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/01/2562 99,839.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
594 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 CS.0301 ตอน บ้านผาสุก-วาริชภูมิ ระหว่าง กม.120+850 - กม.148+000 จำนวน 199,128 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/01/2562 99,564.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
595 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2280 CS.0101 ตอน สนามชัย-เจริญศิลป์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+000 จำนวน 197,148 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/01/2562 98,574.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
596 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 22 และ 2091 24/01/2562 68,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
597 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทาสีสะพาน คสล. และสะพานลอยในทางหลวงหมายเลข 2094, 2177, 2185, 2218 และ 2355 จำนวน 4,786.89 ตร.ม. 24/01/2562 349,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
598 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหน่วยงานวางแผน 22/01/2562 5,492.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
599 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 200 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 22/01/2562 30,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
600 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 22/01/2562 80,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 586 ถึง 600 จาก 631 รายการ