f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 23/06/2563 80,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานวางแผน 19/06/2563 6,822.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานโครงการปลูกต้นไม้ทรงคุณค่า 18/06/2563 63,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานโครงการปลูกต้นไม้ทรงคุณค่า 18/06/2563 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงอากาศอำนวย 15/06/2563 98,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 500 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ พังโคน, หมวดฯ อากาศอำนวย 12/06/2563 11,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 10/06/2563 15,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงอากาศอำนวย 15/06/2563 98,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 10/06/2563 78,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ งานซ่อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ 09/06/2563 92,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 08/06/2563 358,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานโครงการปลูกต้นไม้ทรงคุณค่า 05/06/2563 93,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ 04/06/2563 5,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมทาสีเสาจราจรทางหลวงหมายเลข 2280 ระหว่าง กม.0+000-กม.37+773 และทาสีเสาไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 2218 ระหว่าง กม.0+000-กม.52+469 04/06/2563 8,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2563 04/06/2563 5,070,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 629 รายการ