f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ผลิตและติดตั้ง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.123+000 - กม.137+910 24/07/2563 89,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ผลิตและติดตั้ง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.123+000 - กม.137+910 24/07/2563 45,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 2342 ตอน สว่างแดนดิน - ส่องดาว ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+213 24/07/2563 51,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ที่ กม.76+540 23/07/2563 36,615.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ 23/07/2563 5,888.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับถังดับเพลิงบริเวณแขวงฯ และหมวดฯ 20/07/2563 56,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตควบคุมแขวงฯ 20/07/2563 27,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 20/07/2563 79,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมไฟบ้านพัก รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (บ) 14/07/2563 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน, หมวดฯ วานรนิวาส 13/07/2563 9,024.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานประดับหน้าสำนักงานแขวงฯ และหมวดฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 08/07/2563 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อธงตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 60 ผืน เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ประดับหน้าสำนักงานแขวงฯ และหมวดฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 03/07/2563 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 03/07/2563 79,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2563 03/07/2563 3,095,681.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 800 ลิตร เพื่อใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ อากาศอำนวย, หมวดฯ กุดบาก, หมวดฯ พังโคน, หมวดฯ วานรนิวาส 01/07/2563 17,328.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 629 รายการ