f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้งานโครงการปลูกต้นไม้ทรงคุณค่า 04/06/2563 26,115.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อธงตราสัญลักษณ์ (สมเด็จพระบรมราชินี) ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 60 ผืน 02/06/2563 5,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0101 ตอน สนามชัย - เจริญศิลป์ ระหว่าง กม.13+401 - กม.13+650 ระยะทางดำเนินการ 0.249 กม. ปริมาณงาน 1,196 ตร.ม. 02/06/2563 471,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการขุดซ่อมผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.107+155.50 - กม.107+317.50 ระยะทางดำเนินการ 0.162 กม. ปริมาณงาน 1,207 ตร.ม. 02/06/2563 498,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดทางหลวงวานรนิวาสและ หมวดทางหลวงพังโคน 01/06/2563 8,264.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 01/06/2563 71,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาซ่อมแซม (ทำความสะอาดดวงโคม) สายทางในความควบคุมของ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จำนวน 2,898 ดวง 29/05/2563 243,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อกำแพงพลาสติก 50x80x100 ซม. จำนวน 13 อัน เพื่อใช้งานบำรุงปกติ งานปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.114+872 ด้ายซ้ายทาง 27/05/2563 50,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานในหน่วยงานสารบรรณ 27/05/2563 27,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงราวกันอันตราย จำนวน 1,050 อัน เนื่องจากเป้าสะท้อนแสงราวกันอันตรายทางโค้งและคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 22 และทางหลวงหมายเลข 227 ชำรุดไม่สะท้อนแสง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นและลดการเกิดอุบัติเหตุงานอำนวยความปลอดภัยจึงเห็นสมควร จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงราวกันอันตราย 27/05/2563 99,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อหลอดไฟฟ้า LED ขนาด 20 W. จำนวน 30 หลอด เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าบนสำนักงานแขวงฯ 26/05/2563 9,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานพัสดุและสัญญา 26/05/2563 8,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 22 CS.0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.114+872 ด้านซ้ายทาง 25/05/2563 9,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงพังโคน 25/05/2563 89,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด เนื่องด้วยทางหลวงหมายเลข 2218 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ระหว่าง กม.14+150 - กม.14+675 เป็นทางแยกเข้าย่านชุมชน ทำให้เกิดอันตรายบ่อยครั้ง 22/05/2563 66,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 629 รายการ