f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
76 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานฯ 01/07/2563 75,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
77 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2307 CS.0100 ตอน วานรนิวาส - บ้านเซือม ระหว่าง กม.1+300 - กม.26+080 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 199,920 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 01/07/2563 99,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
78 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2091 CS.0102 ตอน โคกสี-หนองแวง ระหว่าง กม.22+000 - กม.58+740 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 199,962 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 01/07/2563 99,981.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
79 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0101 ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+000 ด้านซ้ายทาง,ขวาทาง และเกาะกลาง จำนวน 199,503 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 30/06/2563 99,751.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
80 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 22 CS.0302 ระหว่าง กม.120+000 - กม.137+910 ด้านซ้ายทางและขวาทาง กม.จำนวน 199,866 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 30/06/2563 99,933.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
81 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานโครงการปลูกต้นไม้ทรงคุณค่า 29/06/2563 27,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
82 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.37+000 - กม.63+644 ระยะทาง 26.644 กม.จำนวน 199,744 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 29/06/2563 99,872.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
83 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2355 CS.0100 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ระหว่าง กม.0+100 - กม.23+800 ระยะทาง 23.700 กม.จำนวน 198,815 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 29/06/2563 99,407.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
84 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 227 CS.0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ระหว่าง กม.120+850 - กม.148+000 จำนวน 199,128 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/06/2563 99,564.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
85 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2218 CS.0100 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ระหว่าง กม.24+250 - กม.46+000 จำนวน 199,678 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/06/2563 99,839.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
86 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2091 CS.0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+000 จำนวน 190,542 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/06/2563 95,271.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
87 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2342 CS.0100 ตอน สว่างแดนดิน - ส่องดาว ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+213 จำนวน 198,249 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/06/2563 99,124.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
88 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน รหัส 21570 ทำความสะอาดผิวทาง ทล.2177 ตอนควบคุม 0200 กม.32+800-กม.32+950 (กรณีอุบัติเหตุรถน้ำมันพลิกคว่ำ) 25/06/2563 21,145.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
89 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ระหว่าง กม.28+013-กม.39+710 24/06/2563 98,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
90 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2342,ทล.2280,ทล.2091 24/06/2563 50,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 76 ถึง 90 จาก 629 รายการ