f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
511 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สินทางหลวงหมายเลข 227 ตอน บ้านผาสุก-วาริชภูมิ ที่ กม.124+100 29/04/2562 16,220.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
512 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 26/04/2562 59,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
513 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ 26/04/2562 358,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
514 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/04/2562 99,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
515 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 24/04/2562 86,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
516 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในสายทาง 2218, 227 เป็นช่วงๆ 23/04/2562 10,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
517 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 23/04/2562 6,092.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
518 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อใช้งานกับเครื่องจักรงานวางแผน 22/04/2562 6,092.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
519 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 18/04/2562 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
520 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 11/04/2562 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
521 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงหมายเลข 2177 CS.0200 ตอน นาน้อย-อากาศอำนวย กม.32+745-กม.32+200 และทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0102 ตอน ผาอินทร์-ท่าก้อน ระหว่าง กม.34+351-กม.34+649 จำนวน 3 ชุด 10/04/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
522 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 10/04/2562 84,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
523 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 3 รายการ 09/04/2562 21,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
524 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร 09/04/2562 17,976.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
525 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ 09/04/2562 54,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 511 ถึง 525 จาก 631 รายการ