f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 09/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร TRAFFIC SIGN PLATE พร้อมเสาป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.104+700-กม.137+930 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 09/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.2+100-22+000 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 06/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรรณานิคม-ผาอินทร์ ระหว่าง กม.0+570-กม.1+430และทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์-ท่าก้อน ระหว่าง กม.21+810-กม.43+350(เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 06/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ระหว่าง กม.24+100-กม.38+900 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 04/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.23+728 - กม.24+870 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 30 เมตร) ปริมาณงาน 10,278 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 03/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.29+870 - กม.31+650 และ กม.37+575 - กม.37+765 ปริมาณงาน 17,730 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 03/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.124+850-กม.126+544 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 70 เมตร, ส่วนขยาย 828 ตร.ม.) ปริมาณงาน 36,058 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 03/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างเหมาทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ระหว่าง กม.2+700-กม.3+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 03/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.50+080 - กม.52+965 ระยะทางดำเนินการ 2.885 กม. ปริมาณงาน 26,063 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 03/03/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.61+775-กม.63+000 ปริมาณงาน 12,990 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 29 รายการ