f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030043978
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ตอน 3 ระหว่าง กม.39+090-กม.61+675 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 3,904.00 SQ.M.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,557,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ