f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030043973
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ระหว่าง กม.10+700-กม.35+000 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 2,768.00 SQ.M.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,104,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ