f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030042148
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน-สี่แยก ตอน 2 ระหว่าง กม.10+450-กม.13+007 LT. (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,989,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ