f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ วานรนิวาส, หน่วยงานวางแผน, หมวดฯ พังโคน 01/03/2562 642/35/62/124 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
17 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ 27/02/2562 642/60/62/123 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
18 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 27/02/2562 642/45/62/122 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
19 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 27/02/2562 642/35/62/121 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
20 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 25/02/2562 642/60/62/119 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ วานรนิวาส 22/02/2562 642/60/62/117 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ระหว่าง กม.40+796 - กม.40+971 18/02/2562 642/60/62/116 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงซ่อมทาสีเกาะกลาง ทางหลวงหมาย 22 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ระหว่าง 76+538-กม.77+709 15/02/2562 642/60/62/114 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมผิวทางโดยกอง Stock Pile ที่หมวดทางหลวงวานรนิวาส 14/02/2562 642/60/62/113 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
25 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 13/02/2562 642/35/62/112 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
26 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 12/02/2562 642/35/62/110 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
27 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ กุดบาก 08/02/2562 642/35/62/108 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
28 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน, หมวดฯ วานรนิวาส, หมวดฯ อากาศอำนวย 06/02/2562 642/35/62/107 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 05/02/2562 642/60/62/106 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
30 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน-สี่แยก กม.0+885-กม.1+098 ปริมาณงาน 1,917 ตร.ม. 01/02/2562 642/62/105 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 72 รายการ