f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ระหว่าง กม.143+745 - กม.143+806 LT. และ กม.144+001 - กม.144+658 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 E 06021/พ.5.1/1/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
32 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกลงานเงินทุนฯชำรุด จำนวน 26 รายการ (รวมขายครั้งเดียว) 12/11/2562 คค 06021/พ.5.3/1/2563 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
33 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2307 ตอนควบคุม 0100 ตอน วานรนิวาส-บ้านเซือม ระหว่าง กม.2+500-กม.4+120 ด้านซ้ายทาง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 22/03/2562 E 06021/พ.5.1/37/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
34 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน ๑ แห่ง (1,168 ต้น) 16/01/2562 E 06021/พ.5.1/36/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
35 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาน้อย - อากาศอำนวย ระหว่าง กม.32+180-กม.32+595 ระยะทางดำเนินการ 0.415 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2562 E 06021/พ.5.1/35/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
36 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2562 E 06021/พ.5.1/34/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 31 ถึง 36 จาก 36 รายการ