f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดทางหลวงวานรนิวาสและ หมวดทางหลวงพังโคน 01/06/2563 642/35/63/246 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
107 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 01/06/2563 642/35/63/245 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
108 จ้างเหมาซ่อมแซม (ทำความสะอาดดวงโคม) สายทางในความควบคุมของ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จำนวน 2,898 ดวง 29/05/2563 642/63/243 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
109 ซื้อกำแพงพลาสติก 50x80x100 ซม. จำนวน 13 อัน เพื่อใช้งานบำรุงปกติ งานปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.114+872 ด้ายซ้ายทาง 27/05/2563 642/60/63/241 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานในหน่วยงานสารบรรณ 27/05/2563 642/40/63/240 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
111 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงราวกันอันตราย จำนวน 1,050 อัน เนื่องจากเป้าสะท้อนแสงราวกันอันตรายทางโค้งและคอสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 22 และทางหลวงหมายเลข 227 ชำรุดไม่สะท้อนแสง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่มีความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นและลดการเกิดอุบัติเหตุงานอำนวยความปลอดภัยจึงเห็นสมควร จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสงราวกันอันตราย 27/05/2563 642/63/239 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
112 ซื้อหลอดไฟฟ้า LED ขนาด 20 W. จำนวน 30 หลอด เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าบนสำนักงานแขวงฯ 26/05/2563 642/45/63/238 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
113 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานพัสดุและสัญญา 26/05/2563 642/40/63/237 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
114 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติปิดการจราจรทางหลวงหมายเลข 22 CS.0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.114+872 ด้านซ้ายทาง 25/05/2563 642/45/63/235 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติใช้ซ่อมผิวทางโดยกอง Stock pile ที่หมวดทางหลวงพังโคน 25/05/2563 642/60/63/234 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
116 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด เนื่องด้วยทางหลวงหมายเลข 2218 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ระหว่าง กม.14+150 - กม.14+675 เป็นทางแยกเข้าย่านชุมชน ทำให้เกิดอันตรายบ่อยครั้ง 22/05/2563 642/63/233 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
117 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ผลิตป้ายและติดตั้งทางหลวงหมายเลข 2218 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ระหว่าง กม.14+150 - กม.14+675 และทางหลวงหมายเลข 2280 ระหว่าง กม.22+000 - กม.23+000 22/05/2563 642/60/63/232 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
118 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A.4 จำนวน 100 รีม เพื่อสำรองใช้งานสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 21/05/2563 642/40/63/231 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
119 ซื้อกรวยยางติดเทปสะท้อนแสงสีขาว ขนาด 40x70 ซม. (แบบพิเศษ) จำนวน 100 อัน เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ใช้ออกไปปฏิบัติงานตามสายทางของแขวงฯ 21/05/2563 642/60/63/230 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
120 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ 21/05/2563 642/40/63/229 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 609 รายการ