f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
556 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ระหว่าง กม.40+796 - กม.40+971 18/02/2562 642/60/62/116 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
557 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงซ่อมทาสีเกาะกลาง ทางหลวงหมาย 22 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ระหว่าง 76+538-กม.77+709 15/02/2562 642/60/62/114 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
558 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมผิวทางโดยกอง Stock Pile ที่หมวดทางหลวงวานรนิวาส 14/02/2562 642/60/62/113 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
559 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 13/02/2562 642/35/62/112 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
560 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 12/02/2562 642/35/62/110 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
561 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ กุดบาก 08/02/2562 642/35/62/108 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
562 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน, หมวดฯ วานรนิวาส, หมวดฯ อากาศอำนวย 06/02/2562 642/35/62/107 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
563 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 05/02/2562 642/60/62/106 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
564 งานจ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน-สี่แยก กม.0+885-กม.1+098 ปริมาณงาน 1,917 ตร.ม. 01/02/2562 642/62/105 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
565 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ พังโคน 01/02/2562 642/35/62/104 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
566 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 01/02/2562 642/35/62/103 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
567 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.38+000-กม.63+644 ระยะทาง 25.644 กม. จำนวน 199,064 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงามจึงเห็นสมควรจ้างตัดหญ้ 29/01/2562 642/62/102 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
568 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2355 CS.0100 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ระหว่าง กม.0+100-กม.23+740 ระยะทาง 23.640 กม. จำนวน 198,815 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงามจึงเห็นสมควรจ้างตัดหญ้า 29/01/2562 642/62/101 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
569 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในทางหลวงมายเลข 2094 กม.62+000-กม.62+700 เพื่อให้ผิวทางมีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 29/01/2562 642/60/62/100 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
570 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 29/01/2562 642/60/62/99 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 556 ถึง 570 จาก 609 รายการ