f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 03/01/2562 642/35/62/70 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
62 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานหมวดฯ พังโคน 02/01/2562 642/35/62/69 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
63 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟกระพริบทางหลวงหมายเลข 222, 2280, 2091 และ 2307 25/12/2561 642/45/62/68 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
64 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2091 ระหว่าง กม.2+800 - กม.22+000 25/12/2561 642/45/62/67 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
65 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหน่วยงานวางแผน, หมวดฯ สว่างแดนดิน 25/12/2561 642/35/62/66 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
66 ซ์้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,800 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 25/12/2561 642/35/62/65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
67 จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 รายการ 25/12/2561 642/62/64 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
68 จ้างเหมาทาสีสะพาน คสล. ทางหลวงหมายเลข 222,227,2270,2280,2281,2307,2308,2342 รวมสะพาน 54 แห่ง รวมยาว 1,457 เมตร ปริมาณงาน 3,817.17 ตร.ม. 19/12/2561 642/62/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานทาสีขอบทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 22,222 และ 2091,2094 บริเวณทางแยก 19/12/2561 642/60/62/62 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
70 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 20 ลิตร ใช้งานหมวดทางหลวงอากาศอำนวย 19/12/2561 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
71 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 18/12/2561 642/35/62/60 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
72 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 14/12/2561 642/40/62/58 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 61 ถึง 72 จาก 72 รายการ