f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ สว่างแดนดิน 18/01/2562 642/35/62/87 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
47 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 16/01/2562 642/35/62/85 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
48 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ ทางหลวงหมายเลข 22 CS.0301 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ที่ กม.77+068 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/01/2562 642/62/84 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
49 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ วานรนิวาส, หมวดฯ กุดบาก 15/01/2562 642/35/62/83 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
50 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2562 642/62/82 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 2094 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+000 14/01/2562 642/45/62/81 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 222, 2091 และ 2307 14/01/2562 642/45/62/80 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
53 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมผิวทางโดยกอง Stock Pile ที่หมวดทางหลวงสว่างแดนดิน 11/01/2562 642/60/62/79 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
54 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 จำนวน 199,866 ตร.ม. 11/01/2562 642/62/78 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
55 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 จำนวน 199,866 ตร.ม. 11/01/2562 642/62/77 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
56 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร (เขียว,เหลือง,แดง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เนื่องจากไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวง ๒๒๒ กม.๒๗+๙๗๘.๔๐ ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จึงเห็นสมควรจ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจรเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง 10/01/2562 642/62/76 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
57 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2094, 2308 และ 2355 07/01/2562 642/45/62/75 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
58 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 07/01/2562 642/35/62/73 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
59 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใชเงานบำรุงปกติหมวดฯ วานรนิวาส, หมวดฯ อากาศอำนวย 04/01/2562 642/35/62/72 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
60 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 03/01/2562 642/60/62/71 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 72 รายการ