f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ระหว่าง กม.17+500 - กม.20+510 ระยะทางดำเนินการ 3.010 กม. ปริมาณงาน 27,655 ตร.ม. 20/03/2563 E 06021/พ.5.1/18/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
17 งานจ้างเหมาทำการงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ตอน 4 ระหว่าง กม.33+270 - กม.34+230 Lt.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง 20/03/2563 E 06021/พ.5.1/20/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
18 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.7+500 - กม.10+000 ระยะทางดำเนินการ 2.500 กม. ปริมาณงาน 22,500 ตร.ม. 20/03/2563 E 06021/พ.5.1/17/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
19 งานจ้างเหมาฟื้นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.61+775-กม.63+000 ปริมาณงาน 12,990 ตร.ม. 20/03/2563 E 06021/พ.5.1/19/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
20 จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) จ.สกลนคร บ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4 และบ้านพักข้าราชการ 4 ครอบครัว ภายในบริเวณหมวดทางหลวงสว่างแดนดิน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ระหว่าง กม.78+000 - กม.78+112 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 E 06021/พ.5.1/16/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
21 จ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ ระหว่าง กม.7+720 - กม.10+250 (มีส่วนขยาย 100 ตร.ม.) ระยะทางดำเนินการ 2.530 กม. ปริมาณงาน 22,870 ตร.ม. 17/03/2563 E 06021/พ.5.1/10/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
22 จ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 2 ระหว่าง กม.23+728 - กม.24+870 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 30 เมตร) ปริมาณงาน 10,278 ตร.ม. 17/03/2563 E 06021/พ.5.1/9/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
23 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.50+080 - กม.52+965 ระยะทางดำเนินการ 2.885 กม. ปริมาณงาน 26,063 ตร.ม. 17/03/2563 E 06021/พ.5.1/8/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
24 จ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.2+000-22+000 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 17/03/2563 E 06021/พ.5.1/7/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
25 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายจราจร TRAFFIC SIGN PLATE พร้อมเสาป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.104+700-กม.137+930 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 17/03/2563 E 06021/พ.5.1/11/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
26 ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ระหว่าง กม.24+100-กม.38+900 (เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 12/03/2563 E 06021/พ.5.1/5/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
27 ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรรณานิคม-ผาอินทร์ ระหว่าง กม.0+570-กม.1+430และทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์-ท่าก้อน ระหว่าง กม.21+810-กม.43+350(เป็นช่วงๆ) ผลผลิต 1 แห่ง 12/03/2563 E 06021/พ.5.1/6/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอนควบคุม 0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.124+850 - กม.126+544 (มีสะพาน 1 แห่ง ยาว 70 เมตร, ส่วนขยาย 828 ตร.ม.) ปริมาณงาน 36,058 ตร.ม. 12/03/2563 E 06021/พ.5.1/4/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2280 ตอนควบคุม 0102 ตอน เจริญศิลป์ - นาบัว ตอน 1 ระหว่าง กม.29+870 - กม.31+650 และ กม.37+575 - กม.37+765 ระยะทางดำเนินการ 1.930 กม. ปริมาณงาน 17,730 ตร.ม. 12/03/2563 E 06021/พ.5.1/3/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2355 ตอนควบคุม 0100 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ระหว่าง กม.2+700 - กม.3+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2563 E 06021/พ.5.1/2/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 36 รายการ