f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0101 ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+000 ด้านซ้ายทาง,ขวาทาง และเกาะกลาง จำนวน 199,503 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 30/06/2563 642/63/283 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
77 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 22 CS.0302 ระหว่าง กม.120+000 - กม.137+910 ด้านซ้ายทางและขวาทาง กม.จำนวน 199,866 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 30/06/2563 642/63/282 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
78 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานโครงการปลูกต้นไม้ทรงคุณค่า 29/06/2563 642/70/63/280 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
79 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.37+000 - กม.63+644 ระยะทาง 26.644 กม.จำนวน 199,744 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 29/06/2563 642/63/279 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
80 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2355 CS.0100 ตอน สูงเนิน - สี่แยก ระหว่าง กม.0+100 - กม.23+800 ระยะทาง 23.700 กม.จำนวน 198,815 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 29/06/2563 642/63/278 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
81 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 227 CS.0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ระหว่าง กม.120+850 - กม.148+000 จำนวน 199,128 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/06/2563 642/63/277 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
82 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2218 CS.0100 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ระหว่าง กม.24+250 - กม.46+000 จำนวน 199,678 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/06/2563 642/63/276 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
83 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2091 CS.0101 ตอน สว่างแดนดิน - โคกสี ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+000 จำนวน 190,542 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/06/2563 642/63/275 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
84 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2342 CS.0100 ตอน สว่างแดนดิน - ส่องดาว ระหว่าง กม.0+000 - กม.19+213 จำนวน 198,249 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/06/2563 642/63/274 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
85 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน รหัส 21570 ทำความสะอาดผิวทาง ทล.2177 ตอนควบคุม 0200 กม.32+800-กม.32+950 (กรณีอุบัติเหตุรถน้ำมันพลิกคว่ำ) 25/06/2563 642/60/63/273 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
86 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 222 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ระหว่าง กม.28+013-กม.39+710 24/06/2563 642/45/63/272 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทล.2342,ทล.2280,ทล.2091 24/06/2563 642/45/63/271 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
88 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 23/06/2563 642/35/63/270 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
89 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานวางแผน 19/06/2563 642/40/63/269 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
90 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานโครงการปลูกต้นไม้ทรงคุณค่า 18/06/2563 642/70/63/268 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 609 รายการ