f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ในงานภัยพิบัติในสายทางควบคุมของหมวดฯ กุดบาก 23/12/2563 642/60/64/67 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
77 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 320 ลิตร เพื่อใช้งานฉุกเฉินในสายทางควบคุมของหมวดฯ กุดบาก 23/12/2563 642/35/64/66 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
78 จ้างเหมาติดตั้งกรวยล้มลุกในทางหลวงหมายเลข 227 CS.0302 ตอน วาริชภูมิ - พังโคน ช่วงกม.159+475 - กม.159+600 และทางหลวงหมายเลข 222 CS.0101 ตอน พังโคน - เดื่อศรีคันไชย ช่วง กม.0+047 - กม.0+630 เป็นช่วงๆ จำนวน 333 ต้น 17/12/2563 642/64/65 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
79 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 16/12/2563 642/35/64/64 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
80 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทางในทางหลวงหมายเลข 2218 CS.0100 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ระหว่าง กม.24+250 - กม.46+000 และทางหลวงหมายเลข 2094 CS.0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.37+000 - กม.63+644 ระยะทาง 26.644 กม. จำนวน 399,422 ตร.ม 16/12/2563 642/64/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
81 จ้างเหมาติดตั้งกรวยล้มลุกในทางหลวงหมายเลข 222 CS.0102 ตอน เดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ช่วง กม.25+835 - กม.26+800 เป็นช่วงๆ และ กม.29+000 - กม.30+000 เป็นช่วงๆ จำนวน 333 ต้น 14/12/2563 642/64/62 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
82 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 14/12/2563 642/60/64/61 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในสายทางควบคุมของแขวงฯ สกลนครที่ 2 09/12/2563 642/60/64/60 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
84 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจรTRAFFIC SIGN PLATEชนิดVERY HIGH INTENSITY GRADEทางหลวงหมายเลข2094 ตอนควบคุม0101 ตอนพรรณานิคม-ผาอินทร์ ระหว่าง กม.0+000-กม.17+000(เป็นช่วงๆ)และตอนควบคุม 0102 ตอนผาอินทร์-ท่าก้อน ระหว่างกม.17+000-กม.63+644(เป็นช่วงๆ)ผลผลิต1แห่ง 18/12/2563 E 06021/พ.5.1/32/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
85 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจรTRAFFIC SIGN PLATE ชนิดVERY HIGH INTENSITY GRADEทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0101 ตอนสว่างแดนดิน-โคกสี ระหว่าง กม.0+000-กม.22+000(เป็นช่วงๆ)และตอนควบคุม 0102 ตอนโคกสี-หนองแวง ระหว่าง กม.22+000-กม.58+759(เป็นช่วงๆ)ผลผลิต 1 แห 18/12/2563 E 06021/พ.5.1/31/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
86 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ระหว่าง กม.128+030 - กม.159+550 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ระหว่าง กม.31+400 - กม.31+940 ผลผลิต 1 22/12/2563 E 06021/พ.5.1/30/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
87 จ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม - ห้วยบาง ระหว่าง กม.6+000 - กม.37+995 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2308 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านขาม - บ้านเซือม ระหว่าง กม.1+930 - กม.2+670 (เป็นช่วงๆ) ผลผ 22/12/2563 E 06021/พ.5.1/29/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
88 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2281 ตอนควบคุม 0100 ตอน โคกคอน - ชัยยานนท์ ตอน 1 ระหว่าง กม.0+005 - กม.1+515 และ กม.2+700 - กม.7+750 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณ 2,689 SQ.M) 22/12/2563 E 06021/พ.5.1/28/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
89 จ้างเหมางานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบคุม 0102 ตอน โคกสี - หนองแวง ตอน 2 ระหว่าง กม.50+000 - กม.50+740 และ กม.51+875 - กม.58+675 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,073 SQ.M.) 22/12/2563 E 06021/พ.5.1/27/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
90 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร TRAFFIC SIGN PLATE ชนิดVERY HIGH INTENSITY GRADEทางหลวงหมายเลข 222 ตอนควบคุม 0101ตอนเดื่อศรีคันไชย-หนองแวง ระหว่าง กม.0+000-กม.6+085(เป็นช่วงๆ)และ0102 ตอนเดื่อศรีคันไชย - หนองแวง ระหว่างกม.6+085-กม.42+000(เป็นช่วงๆ) ผลผิต 1 18/12/2563 E 06021/พ.5.1/26/2564 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 776 รายการ