f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
751 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/01/2562 642/62/82 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
752 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟกระพริบโซล่าเซลล์ ทางหลวงหมายเลข 2094 ระหว่าง กม.25+000 – กม.26+000 14/01/2562 642/45/62/81 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
753 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 222, 2091 และ 2307 14/12/2561 642/45/62/80 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
754 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมผิวทางโดยกอง Stock Pile ที่หมวดทางหลวงสว่างแดนดิน 11/01/2562 642/60/62/79 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
755 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 จำนวน 199,866 ตร.ม. 11/01/2562 642/62/78 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
756 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 จำนวน 199,866 ตร.ม. 11/01/2562 642/62/77 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
757 ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงสกลนครที่ ๒ (สว่างแดนดิน) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน ๑ แห่ง (1,168 ต้น) 06/02/2562 E 06021/พ.5.1/36/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
758 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจร (เขียว,เหลือง,แดง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง เนื่องจากไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวง ๒๒๒ กม.๒๗+๙๗๘.๔๐ ชำรุดไม่สามารถใช้งานได้จึงเห็นสมควรจ้างซ่อมไฟสัญญาณจราจรเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง 10/01/2562 642/62/76 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
759 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2094, 2308 และ 2355 07/01/2562 642/45/62/75 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
760 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน 07/01/2562 642/35/62/73 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
761 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใชเงานบำรุงปกติหมวดฯ วานรนิวาส, หมวดฯ อากาศอำนวย 04/01/2562 642/35/62/72 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
762 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 03/01/2562 642/60/62/71 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
763 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 03/01/2562 642/35/62/70 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
764 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานหมวดฯ พังโคน 02/01/2562 642/35/62/69 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
765 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาน้อย - อากาศอำนวย ระหว่าง กม.32+180-กม.32+595 ระยะทางดำเนินการ 0.415 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/01/2562 E 06021/พ.5.1/35/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 751 ถึง 765 จาก 776 รายการ