f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
736 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อซ่อมแซมทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในทางหลวงมายเลข 2094 กม.62+000-กม.62+700 เพื่อให้ผิวทางมีสภาพพร้อมใช้งานต่อไป 29/01/2562 642/60/62/100 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
737 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 29/01/2562 642/60/62/99 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
738 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 28/01/2562 642/40/62/98 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
739 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2218 CS.0100 ตอน คำเพิ่ม-ห้วยบาง ระหว่าง กม.24+250 - กม.46+000 จำนวน 199,678 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/01/2562 642/62/96 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
740 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 CS.0301 ตอน บ้านผาสุก-วาริชภูมิ ระหว่าง กม.120+850 - กม.148+000 จำนวน 199,128 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/01/2562 642/62/95 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
741 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2280 CS.0101 ตอน สนามชัย-เจริญศิลป์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.22+000 จำนวน 197,148 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 25/01/2562 642/62/94 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
742 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟสัญญาณจราจรทางหลวงหมายเลข 22 และ 2091 24/01/2562 642/45/62/92 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
743 จ้างเหมาทาสีสะพาน คสล. และสะพานลอยในทางหลวงหมายเลข 2094, 2177, 2185, 2218 และ 2355 จำนวน 4,786.89 ตร.ม. 24/01/2562 642/62/91 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
744 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติหน่วยงานวางแผน 22/01/2562 642/35/62/90 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
745 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 200 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 22/01/2562 642/60/62/89 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
746 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 22/01/2562 642/35/62/88 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
747 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ สว่างแดนดิน 18/01/2562 642/35/62/87 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
748 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 16/01/2562 642/35/62/85 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
749 จ้างซ่อมไฟสัญญาณจราบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ ทางหลวงหมายเลข 22 CS.0301 ตอน บ้านยา-สว่างแดนดิน ที่ กม.77+068 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/01/2562 642/62/84 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
750 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ วานรนิวาส, หมวดฯ กุดบาก 15/01/2562 642/35/62/83 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 736 ถึง 750 จาก 776 รายการ