f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานตีเส้นจราจร ทางหลวงหมายเลข 2342 ตอน สว่างแดนดิน - ส่องดาว ระหว่าง กม.17+500 - กม.19+213 24/07/2563 642/60/63/304 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
62 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน บ้านยา - สว่างแดนดิน ที่ กม.76+540 23/07/2563 642/60/63/303 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
63 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ 23/07/2563 642/40/63/302 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
64 จ้างเติมน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้กับถังดับเพลิงบริเวณแขวงฯ และหมวดฯ 20/07/2563 642/63/299 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
65 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในเขตควบคุมแขวงฯ 20/07/2563 642/45/63/298 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
66 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 20/07/2563 642/35/63/296 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมไฟบ้านพัก รอ.ขท.สกลนครที่ 2 (บ) 14/07/2563 642/40/63/294 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
68 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อใช้งานบำรุงปกติหมวดฯ สว่างแดนดิน, หมวดฯ วานรนิวาส 13/07/2563 642/35/63/293 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
69 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานประดับหน้าสำนักงานแขวงฯ และหมวดฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 08/07/2563 642/40/63/292 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
70 ซื้อธงตราสัญลักษณ์รัชกาลที่ 10 ขนาด 60x90 ซม. จำนวน 60 ผืน เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ประดับหน้าสำนักงานแขวงฯ และหมวดฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10 03/07/2563 642/40/63/289 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
71 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 03/07/2563 642/35/63/288 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
72 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 800 ลิตร เพื่อใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ อากาศอำนวย, หมวดฯ กุดบาก, หมวดฯ พังโคน, หมวดฯ วานรนิวาส 01/07/2563 642/35/63/287 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
73 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 13 เครื่อง เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานฯ 01/07/2563 642/63/286 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
74 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2307 CS.0100 ตอน วานรนิวาส - บ้านเซือม ระหว่าง กม.1+300 - กม.26+080 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 199,920 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 01/07/2563 642/63/285 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
75 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 2091 CS.0102 ตอน โคกสี-หนองแวง ระหว่าง กม.22+000 - กม.58+740 ด้านซ้ายทางและขวาทาง จำนวน 199,962 ตร.ม. เนื่องจากมีหญ้าขึ้นรกเพื่ออำนวยความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางและภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงเห็นสมควรจ้างเหมาตัดหญ้า 01/07/2563 642/63/284 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 609 รายการ