f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 13/08/2563 642/60/63/325 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
47 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานสารบรรณ 13/08/2563 642/85/63/324 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
48 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานงบดำเนินงาน ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและพนักงาน 13/08/2563 642/85/63/323 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
49 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 100 ถุง เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 11/08/2563 642/60/63/322 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
50 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานงบดำเนินงาน ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและพนักงาน 11/08/2563 642/85/63/321 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
51 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 10/08/2563 642/40/63/320 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
52 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานงบดำเนินงาน ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการพนักงาน 07/08/2563 642/85/63/317 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
53 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 06/08/2563 642/35/63/315 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 227 บ้านผาสุก - วาริชภูมิ ที่ กม.143+585 ด้านซ้ายทาง 04/08/2563 642/60/63/313 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
55 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดทางหลวงวานรนิวาส,หมวดทางหลวงอากาศอำนวย,หมวดทางหลวงกุดบาก 03/08/2563 642/35/63/312 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
56 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟและปรับปรุงบริเวณทางเบี่ยงทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.113+500 - กม.115.250 03/08/2563 642/45/63/311 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.114+845 บริเวณเกาะกลาง 30/07/2563 642/60/63/309 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
58 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 30/07/2563 642/35/63/308 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ผลิตและติดตั้ง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.123+000 - กม.137+910 24/07/2563 642/60/63/306 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ ผลิตและติดตั้ง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ระหว่าง กม.123+000 - กม.137+910 24/07/2563 642/60/63/305 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 609 รายการ