f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติผลิตและติดตั้งป้าย ทล.2355 CS.0100 ตอน สูงเนิน-สี่แยก ระหว่าง กม.2+550 กม.3+500 09/02/2564 642/60/64/102 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
47 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2218 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำเพิ่ม-ห้วยบาง ระหว่างกม.25+746-กม.26+158 LT.,RT. จำนวน 6 ต้น เนื่องจากบริเวณนี้มีไฟฟ้าแสงสว่างในช่วงเข้าโค้งและออกโค้งเท่านั้น 03/02/2564 642/64/98 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติงานอำนวยความปลอดภัยในสายทางควบคุมของหมวดฯ พังโคน 04/02/2564 642/60/64/101 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
49 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ และพนักงานในแขวงฯ 04/02/2564 642/60/64/100 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
50 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมแซมห้องทำงานแผนงาน ฝ่ายสถานที่และยามรักษาการณ์ 04/02/2564 642/60/64/99 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
51 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน เพื่อทำการซ่อมแซ่มเครื่องปรับอากาศประจำสำนักงานแขวงฯ และหน่วยงานในสังกัดแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 03/02/2564 642/64/97 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
52 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างในสายทางควบคุมของแขวงฯ สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 02/02/2564 642/45/64/96 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
53 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางหลวงหมายเลข 2280, 2342 01/02/2564 642/45/64/95 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
54 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 27/01/2564 642/35/64/94 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
55 จ้างเหมาซ่อมสะพานและโครงสร้าง (ทาสีสะพาน) สายทางในความควบคุมของแขวงฯ จำนวน 6,606.27 ตร.ม. 27/01/2564 642/64/93 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
56 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 3 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 26/01/2564 642/60/64/89 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอน ผาอินทร์ - ท่าก้อน ที่กม.31+600 22/01/2564 642/60/64/88 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ในสายทางควบคุมของแขวงฯสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 21/01/2564 642/45/64/87 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทล.22 CS.0302 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.135+950 ด้านซ้ายทาง 18/01/2564 642/60/64/86 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
60 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A.4 จำนวน 200 รีม เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 14/01/2564 642/85/64/85 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 776 รายการ