f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานสำนักงานแขวงฯ สกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 03/09/2563 642/63/343 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
32 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานพัสดุและสัญญา, หน่วยงานสารบรรณ, หน่วยงานสารสนเทศ, หน่วยงานวางแผน 02/09/2563 642/40/63/342 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
33 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 600 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หน่วยงานงานวางแผน, หมวดฯ กุดบาก, หมวดฯ วานรนิวาส 01/09/2563 642/35/63/339 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
34 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 02/09/2563 642/35/63/341 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.132+500 เกาะกลาง 01/09/2563 642/60/63/340 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
36 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หน่วยงานวางแผน, หมวดฯ กุดบาก 01/09/2563 642/35/63/339 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
37 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ สว่างแดนดิน,หมวดฯ พังโคน 31/08/2563 642/35/63/338 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานบูรณะทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สว่างแดนดิน - สูงเนิน ที่ กม.127+095 24/08/2563 642/60/63/337 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
39 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 4,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 21/08/2563 642/35/63/335 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
40 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้งานซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและพนักงานในแขวง 19/08/2563 642/85/63/333 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้งานหน่วยงานการเงินและบัญชี 19/08/2563 642/40/63/331 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
42 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A.4 จำนวน 200 รีม เพื่อสำรองใช้งานสำนักงานแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) 19/08/2563 642/40/63/330 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
43 ซื้อแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 400 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ หมวดฯ สว่างแดนดิน, หมวดฯ พังโคน 17/08/2563 642/35/63/328 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
44 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางด้วย ASPHALT CONCRETE ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0101 ตอน พรรณานิคม - ผาอินทร์ ระหว่าง กม.16+681 - กม.16+789 ระยะทางดำเนินการ 0.108 กม. ปริมาณงาน 972.00 ตร.ม. จำนวน 1 แห่ง 14/08/2563 642/63/327 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
45 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2091 ตอนควบุคม 0101 ตอน สว่างแดนดิน-โคกสี กม.5+900-กม.10+255 ประเภทกิ่งเดี่ยว ซ่อมไฟฟ้า ทางหลวงหมายเลข 227 ตอนควบคุม 0301 ตอน บ้านผาสุก-วาริชภูมิ กม.127+600-กม.128+500 13/08/2563 642/45/63/326 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 609 รายการ