f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 จ้างก่อสร้างโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภารกิจของกรมทางหลวง ผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,168 ต้น) 09/01/2562 E 06021/พ.5.1/36/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
17 ซื้อยางแอสฟัลต์ จำนวน 2 รายการ เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 03/01/2562 642/60/62/71 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
18 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อสำรองใช้งานบำรุงปกติ 03/01/2562 642/35/62/70 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
19 จ้างเหมากิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงหมายเลข 2177 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาน้อย - อากาศอำนวย ระหว่าง กม.32+180-กม.32+595 ระยะทางดำเนินการ 0.415 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/01/2562 E 06021/พ.5.1/35/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
20 จ้างก่อสร้างทำกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/12/2561 E 06021/พ.5.1/34/2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
21 จ้างเหมาทาสีสะพาน คสล. ทางหลวงหมายเลข 222,227,2270,2280,2281,2307,2308,2342 รวมสะพาน 54 แห่ง รวมยาว 1,457 เมตร ปริมาณงาน 3,817.17 ตร.ม. 19/12/2561 642/62/63 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
แสดง 16 ถึง 21 จาก 21 รายการ