f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามการแก้ไขปัญหาจุดกลับรถและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ลงวันที่ 19/06/2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562   เวลา 20.00 น.

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) นายวิชาญ ผิวดำ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัด ร่วมต้อนรับ  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสุจิน มั่งนิมิตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ติดตามการแก้ไขปัญหาจุดกลับรถและสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณหน้าโรงเรียนสว่างแดนดิน บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอนบ้านยา - สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ได้หารือกับแขวงทางหลวงฯ พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุ ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่มุ่งสร้างความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนและแหล่งชุมชน


'