f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะฯเดินทางมาตรวจและติดตามโครงข่ายคมนาคมและโครงการที่สำคัญ
ลงวันที่ 15/05/2562

วันที่ 11 พฤษภาคม 2562

นายชัยธวัช  พรมวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) , ด.ร วิชาญ  ผิวดำ  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน),ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่แขวงฯร่วมต้อนรับ 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน นายสรพงศ์ ไพฑูรพงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงและรองโฆษกกระทรวงฯ พร้อมคณะฯ ที่เดินทางมาตรวจและติดตามโครงข่ายคมนาคมและโครงการที่สำคัญในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สกลนคร)


'