f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ รองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนา ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลฯ
ลงวันที่ 21/04/2562

วันที่ 11 เมษายน 2562 ดร.วิชาญ ผิวดำ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ได้นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่แขวงฯ เข้าร่วมพิธี เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่าง วันที่ 11-17 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ ทางหลวงหมายหมายเลข 22 ตอน บ้านยา – สว่างแดนดิน ที่ กม.79+025 บริเวณหน้าแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) โดยมีนายชัยธวัช พรมวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 3 (สกลนคร) ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562


'