f
title
แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)
SAKONNAKHON 2 HIGHTWAY
วิสัยทัศน์ : ควบคุม ดูแล บำรุงรักษาสายทางในความรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ต่อการเดินทาง
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
ลงวันที่ 24/06/2562

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)นำโดย นายภมร ทับทิมทอง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ฝ่ายปฏิบัติการ หมวดทางหลวงอากาศอำนวย ได้เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำเดือนมิถุนายน 2562

ณ โรงเรียนบ้านวาใหญ่ บ้านวาใหญ่ หมู่ที่ 12 ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

 


'